hodnosti

Využíváme starého hodnostního systému AČR. hodnostní systém má jasná pravidla. 

Branec - jinak také odvedenec, bažant, pes,...není to ve skutečnosti ani hodnost, ale spíš označení pro všechny nováčky bez jakékoliv vyjímky. Brancem je každý kdo u nás začíná bez rozdílu věku. Statut Branec členovi zanikne automaticky po absolvování 24 hodinové bojové mise. Takový to člen se dále nazývá vojín.

Vojín - základní první hodnost (bez označení). Vojíni jsou povini uposlechnout rozkazu svých nadřízených. Mají ale právo stěžovat si u vyššího velitele. Standartní doba kdy člen našeho klubu setrvá v hodnosti vojín je jeden až dva roky. Vojín je základní stavební jednotkou každé armády. nebít vojínů (vojáků) neměl by kdo bojovat.

Svobodník - (označení jednou peckou). Být svobodníkem znamená že jste připraveni spolehlivě vést skupinu či tým nejenom v boji ale i v základně. dokážete si zjednat určitý respekt a jste zodpovědný nejenom za své chování ale také za vojíny ve vaše družstvu. Zároveń svobodník je výborný voják, který je velice užitečný v boji. Většinou už s částečnu specializací. Svobodníkovou prací je také umět práci svého nadřízeného. K získání hodnosti svobodník potřebujete získat přes 400 bodů v airsoft soutěžích a disciplínách. Dále může hodnost svobodník udělit velitel základny za vyjmečnou a příkladnou práci nebo na základě doporučení nižších důstojníků.
 

Desátník - (dvě pecky). Desátník je schopný velet skupině, která má zhruba deset členů. Umí organizovat práci mezi svobodníky a vojíny, má taktickostrategické myšlení. Ovládá všechny možné zbraně a je prvni rukou vyšších důstojníků. K získání hodnosti svobodník potřebujete získat přes 400 bodů v airsoft soutěžích a disciplínách. Dále může hodnost svobodník udělit velitel základny za vyjmečnou a příkladnou práci nebo na základě doporučení nižších důstojníků.

 

Četař - (tři pecky). Četař je první hodnost nižších důstojníků, platí u něj to samé jako u desátníka. Pro hodnost četaře je však potřeba dosáhnout věku 18-ti let. Četař je osoba, která je schopná zastávat krátkodobě funkci velitele tábora, organizovat a připravovat akce. Provádět dozor aj. Četař už je taky zároveň specialistou, například ostrostřelec, odstřelovač, pyrotechnik, zdravotník, kuchař,... K získání této hodnosti je také potřeba mít alespoň jednu specializaci a plně ji ovládat.